İK Politikası

İnsu Teknik, insan kaynağına yatırımın en önemli yatırım olduğu bilincinden hareketle; çalışanları için güvenli ve mutlu bir iş ortamı oluşturmayı hedeflerken, nitelikli iş gücü tarafından da ‘tercih edilen’ bir kurum olmayı öncelemektedir.

İnsu Teknik, ileriye dönük güçlü hedefleri doğrultusunda çalışan memnuniyetini ve kurum aidiyetini üst seviyede tutmak için adil, objektif ve ölçülebilir performans kriterleri doğrultusunda başarının ödüllendirildiği, fırsat eşitliğine dayalı bir çalışma prensibine sahiptir.

İnsu Teknik bünyesindeki tüm çalışanlar; sorumluluk sahibi, toplumsal ve çevresel değerlere saygılı, ekip ruhuna önem veren, sürekli gelişime açık, yenilikçi ve hedef odaklı bireyler olarak, İnsu Teknik’in ‘en değerli kaynağı’ konumundadır.

Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamayı önem veren İnsu Teknik, çalışanlarının tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür.