İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

İnsu Teknik Makine Sanayi Ticaret A.Ş. olarak;

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer düzenlemelere uymak, tüm çalışanlarımızın sağlık bozulması ve yaralanmalarda koruyacak sağlık ve güvenlik önlemlerini almak.

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeron, stajer ve ziyaretçilerimizin oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak.

Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, riskleri azaltarak kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak ve gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.

İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışanların danışma ve katılımını sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi sürekli iyileştirmek.