Sosyal Sorumluluk

İnsu Teknik’in kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı; yaşadığı toplumla bütünleşmeyi esas alan, değerlerin yaşatıldığı, insana ve doğaya saygılı bir anlayışa göre ‘gelecek odaklı’ şekillenmektedir.

Eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan spora kadar, her alanda ‘ortak fayda’ ve ‘toplumsal gelişimi’ önceleyen İnsu Teknik, kurulduğu günden bu yana bu bilinçle hareket etmektedir.

Yarınlara sürdürülebilir bir dünya ve çevre bırakma gayretiyle, toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye önem veren İnsu Teknik, tüm sosyal sorumluluk çalışmalarını bu anlayışla hayata geçirmektedir.

Toplumdan aldığını topluma verme anlayışını kurumsal kültürü olarak benimseyen İnsu Teknik, yaşadığımız topluma, geleceğimizin teminatı olan çocuklara, doğaya, ülke ekonomisine ve tüm dünya için değer yaratmaya odaklanmıştır.

İnsu Teknik, çalışanları, tedarikçileri ve tüm paydaşları için ‘sorumluluk’ gözeterek hareket edip, her türlü yasal yükümlülükleri eksiksiz bir biçimde yerine getirme gayretindedir.