İnsu Teknik
Bize Ulaşın +90 224 371 23 63

İnsu Grup olarak amacımız;

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dökümante edilmesi, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek
  • İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesini sağlamak
  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak 
  • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
  • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilirliğini sağlamak, 
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek; ithalat/ihracat ve otomotiv sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

İhlal / Zaafiyet durumlarında Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim Formunu doldurarak bgys@insuteknik.com mail adresine iletiniz

Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim Formunu indirmek için tıklayın