İnsu Teknik
Bize Ulaşın +90 224 371 23 63

Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek yasal ve diğer gereklilikleri uygulamak.

Tüm faaliyetlerimizde çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Doğal kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilirliği sağlamak.

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeron, stajer ve ziyaretçilerimizin oluşturulan çevre yönetim sistemi kurallarına uymalarını sağlamak.

Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemini geliştirmek, çevreye olan sorumluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, bilinçlendirmek ve katılımlarını sağlamak.

Fiziksel sınırlarımızda bulunan sanayi kuruluşları ve yerleşke oturanlarını etkileyebilecek çevresel risk unsuru bulunmamaktadır, sürdürülebilirliği takip edilmektedir.